Inżynieria wodna i jej rola w budownictwie

inżynieria wodna

Czym zajmuje się inżynieria wodna?

Inżynieria wodna, to jedna z wielu dziedzin techniki, ściśle powiązana z szeroko pojętym budownictwem. Aczkolwiek zaliczana jako oddzielna od niej specjalizacja. Niemniej jednak, jej istnienie jest kwestią kluczową, zarówno dla środowiska naturalnego jak i prawidłowego funkcjonowania terenów zamieszkanych.
Pokrótce inżynierie wodną można opisać, jako odłam inżynierii środowiskowej, zajmujący się odpowiednim gospodarowaniem akwenami wodnymi. Do obowiązków osoby zajmującej się tą specjalizacją możemy zaliczyć takie rzeczy jak:

 • badanie akwenów wodnych
 • projektowanie i budowę budowli hydrotechnicznych
 • użytkowanie w/w budowli
 • Na pierwszy rzut oka, można by się pokusić o stwierdzenie, iż inżynieria wodna jest ściśle powiązana z budownictwem, lecz nic bardziej mylnego. Mimo pewnych podobieństw między tymi dziedzinami, polegającymi, w obu przypadkach, na stawianiu budowli, ich charakter jest zgoła inny. Budowa drewnianego domu najczęściej nie będzie miała nic wspólnego z inżynierią wodną.

  Gałęzie inżynierii wodnej

  Otóż, inżynieria wodna, oprócz wznoszenia odpowiednich budowli, główny nacisk kładzie na badania środowiskowe. Ma znaczenie jeśli w grę wchodzi chociażby melioracja Grodzisk Mazowiecki. Sama dziedzina będąc odłamem inżynierii środowiskowej, dzieli się również na dwie pomniejsze gałęzie, czyli:

 • inżynierię śródlądową, zajmującą się między innymi regulacją rzek, zabudową rzek nizinnych pozwalającą na żeglugę śródlądową oraz prace elektrowni wodnych, zabudową rzek górskich zaporami, tworząc w ten sposób zbiorniki retencyjne, pogłębiarstwem rzecznym, pracami podwodnymi.
 • inżynierię morską – ta gałąź zajmuje się budową konstrukcji morskich, przybrzeżnych oraz na pełnym morzu. Budowle mają szeroki zakres zastosowań, takich jak chociażby nawigacyjne, służące eksploatacji zasobów mineralnych czy wykorzystywaniu energii wodnej.
 • Wymagane dokumenty i pomocne narzędzia

  By móc zajmować się inżynierią wodną, oprócz oczywiście odpowiedniego wykształcenia w tym kierunku, należy podjąć szereg działań prawnych. Pierwszą rzeczą o którą należy zadbać jest operat wodnoprawny. Z uwagi na swoją formalność, operaty wodnoprawne powinny być wykonanie z dbałością o detale, w sposób profesjonalny. Taki dokument należy następnie wydać Regionalnemu Zarządowi Gospodarki Wodnej, bądź do Ministerstwa Gospodarki Morskiej Oraz Żeglugi Śródlądowej. Jeśli operat zostanie rozpatrzony pomyślnie, wydane zostanie pozwolenie wodnoprawne.
  Istotną rolę w inżynierii wodnej pełni również fotogrametria Warszawa. Jest to technika pozwalająca na tworzenie ortofotomap na podstawie zdjęć terenu. Pozwala ona z odpowiednią precyzją zaplanować budowę danego przedsięwzięcia.